Showing posts with label Society News. Show all posts
Showing posts with label Society News. Show all posts

Thursday, 17 June 2021

Wednesday, 16 June 2021

Monday, 14 June 2021

Wednesday, 2 June 2021

Friday, 23 April 2021

Tuesday, 20 April 2021

Wednesday, 24 March 2021

Sunday, 28 February 2021

Friday, 26 February 2021

Saturday, 20 February 2021

Will stamp duty be extended?

मुद्रांक शुल्क सवलतीत मुदतवाढ होईल का? मालमत्ता व्यवहार करताना त्या व्यवहाराची एकूण किंमत म्हणजे विकासकाने आकारलेला दर आणि मुद्रांक शुल्क अस...

Housing Society Election confusion persists

   गृहनिर्माण संस्था : निवडणूक संभ्रम कायम करोना विषाणमुळे उद्भवलेल्या सध्याच्या गंभीर परिस्थितीचा विचार करता, अद्यापही साथीचा...

Sunday, 7 February 2021

Monday, 1 February 2021

Wednesday, 20 January 2021

Monday, 18 January 2021

Sunday, 17 January 2021

Thursday, 7 January 2021

Wednesday, 6 January 2021

Tuesday, 5 January 2021

Full relief on property tax penalties

मालमत्ता कराच्या दंडावर संपूर्ण सवलत ३१ जानेवारीपर्यंत कर भरण्याचे ठाणे महापालिकेचे आवाहन ठाणे : महापालिकेचा थकीत आणि चालू वर्ष...